Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka njoftuar se inspektorët e Inspektoratit në kuadër të kësaj ministrie, gjatë muajit shtator 2021, kanë pranuar mbi 180 ankesa të konsumatorëve, të cilët janë ankuar lidhur me shërbimet e telekomunikimit kabllor, të ofruara nga një operator ekonomik.

Sipas njoftimit, duke u bazuar në nenin 9, paragrafin 1, pika 1.3,  të Ligjit nr. 03/L-181 për Inspektoratin dhe mbikëqyrjen e Tregut, inspektorët e tregut kanë realizuar inspektim te operatori ekonomik, ku kanë analizuar dokumentacionin e dorëzuar nga operatori ekonomik, ankesat e konsumatorëve, provat materiale dhe në bazë të këtyre dëshmive ka rezultuar se operatori ekonomik ka bërë shkelje ndaj konsumatorëve.

Komunikata e plotë:

Inspektorët e Inspektoratit të Tregut në Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT), gjatë muajit shtator 2021 kanë pranuar mbi 180 ankesa të konsumatorëve, të cilët janë ankuar lidhur me shërbimet e telekomunikimit kabllor të ofruar nga një operator ekonomik.

Duke u bazuar në nenin 9, paragrafin 1, pika 1.3,  të Ligjit nr. 03/L-181 për Inspektoratin dhe mbikëqyrjen e Tregut, inspektorët e tregut kanë realizuar inspektim te operatori ekonomik, ku kanë analizuar dokumentacionin e dorëzuar nga operatori ekonomik, ankesat e konsumatorëve, provat materiale dhe në bazë të këtyre dëshmive ka rezultuar se operatori ekonomik ka bërë shkelje ndaj konsumatorëve.

Në bazë të Ligjit nr. 06/L034 për Mbrojtjen e Konsumatorëve, konkretisht të neneve13, 71, 72 dhe 73, operatori ekonomik ka bërë shkelje, si:

Ka bërë reklamë mashtruese për klientët/konsumatorët duke promovuar shërbime të cilat nuk i ofron ose ka qenë në dijeni paraprakisht se nuk mund t’i ofrojë;

Pa paralajmërim dhe pa asnjë njoftim paraprak ka ndërprerë transmetimin e disa kanaleve gjë që ka shtyrë një numër të madh të konsumatorëve që të ushtrojnë ankesë me pretendimin se janë mashtruar;

Ka vendosur kushte të padrejta në kontratë duke e kushtëzuar klientin/ konsumatorin që në rast të shkëputjes së kontratës para afatit prej 12 muajsh, klienti/ konsumatori obligohet të paguajë për muajt e mbetur, edhe pse i njëjti nuk ka mundësi të shfrytëzojë shërbimet për të cilat ka lidhur kontratën.

Inspektorati i Tregut, me datën 23.09.2021, ka iniciuar kërkesë për fillimin e procedurës kundërvajtëse pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë për operatorin ekonomik dhe pritet që kjo lëndë të trajtohet me prioritet dhe konform dispozitave ligjore në fuqi.

MINT dhe Inspektorati i Tregut janë të përkushtuar përherë për mbrojtjen e konsumatorëve dhe për siguri në treg.

By H P

Leave a Reply

Your email address will not be published.